Jak budować udane partnerstwo międzysektorowe – KROK 3: Realizacja wspólnego działania

19 grudnia 2017

Krok trzeci: REALIZACJA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA I NIE ODPUSZCZANIE

Gdy organizacja społeczna i agencja reklamowa już się znają, mają uwspólnioną wizję projektu, rozpisane kompetencje i uzgodniony plan współpracy, należy przystąpić do działania. To jest ten etap pracy, na który czekaliście, którego efekt zobaczą odbiorcy i odbiorczynie, który może przyczynić się do pożądanej przez Was zmiany społecznej. Jednocześnie nie warto go przyspieszać i przystępować do działań bez wcześniejszego gruntownego zbudowania pola do współpracy, czyli zaufania i jasnych zasad.


fot. pixabay.com

Tempo realizacji działań związanych z kampanią społeczną może być różne od pory roku (nawarstwiające się projekty, czas rozliczeń) oraz typu wybranej przez Was kampanii. Być może decydujecie się np. na kampanię gdzie kluczowymi formami przekazu, na których będziecie się opierać są materiały wizualne stworzone przez agencję, takie jak zdjęcia czy film.  W takim przypadku warto zdawać sobie sprawę, że działania na planie zdjęciowym zazwyczaj generują dużo kosztów i w związku z tym są bardzo krótkie: zaangażowanie aktorów i aktorek, innych osób występujących i ekipy realizatorskiej to mogą być jeden lub dwa dni pracy. Wszystko, co się będzie dziać potem związane obróbką zdjęć i montażem filmów bazować będzie na zebranym w tym krótkim czasie materiale, a niektórych rzeczy nie będzie szansy łatwo poprawić. Osoby pracujące w organizacjach pozarządowych pochłonięte „bieżączką” projektowych działań i dopiero rozpoczynające swoją przygodę z kampaniami społecznymi mogą ten moment przegapić lub nie zdawać sobie sprawy z jego kluczowego znaczenia. Dobrze jest więc zadbać wcześniej o możliwość uczestniczenia w planie zdjęciowym i stworzyć sobie przestrzeń na skupienie swojej uwagi na tym momencie projektu. Obserwując pracę agencji i ekipy realizatorskiej będziecie mieć szansę na poznanie kulis takiej pracy od podszewki, a bogatsi o to doświadczenie z większą pewnością przystąpicie do kolejnych kampanii.

Obecność na planie zdjęciowym to nie tylko okazja do nauki, ale też do powiedzenia „stop”, gdy dzieje się coś, na co trudno Wam się zgodzić. Znając i rozumiejąc misję swojej organizacji jesteście osobami najbardziej uwrażliwionymi i kompetentnymi, aby stać na straży krzewionych przez nią wartości, a te mogą znaleźć odbicie w materiałach wizualnych wypracowanych podczas planu zdjęciowego. Gdy agencja reklamowa i ekipa realizatorska sprawnie dbać będą o atrakcyjność, widowiskowość (lub prostotę) tworzonego materiału oraz tempo pracy, mogą nieintencjonalnie przyczynić się do stereotypowego, chybionego obrazu, którego nie chcecie wzmacniać w kampanii. A pewnych rzeczy nie da się już później wyciąć w montażu czy wyretuszować na zdjęciu. Nawet ten gorący, pozornie jedynie techniczny moment realizacji kampanii, to czas, kiedy możecie się zatrzymywać, zadawać pytania i uczyć od siebie nawzajem. Uznając swoje kompetencje (agencji i organizacji społecznej) zawsze możecie proponować zmiany i o nie prosić.

Podczas realizacji działań, czy to na planie zdjęciowym, czy w procesie przygotowywania i edycji materiałów kampanijnych często ujawniają się różnice w postrzeganiu i ocenie przygotowanego przez agencję reklamową efektu. Nie znaczy to, że coś poszło nie tak. To normalny etap we współpracy. Warunkiem dojścia do oczekiwanego przez Was przekazu kampanii jest dobra asertywna komunikacja pomiędzy agencją i organizacją społeczną i dawanie sobie informacji zwrotnej. Mówcie otwarcie o różnicach i twórzcie przestrzeń do dyskusji opartej na szacunku i wspieranej przez ustalone wcześniej wspólnie zasady współpracy. Dajcie innym i sobie prawo do błędu czy innego postrzegania. Błąd nie musi wynikać ze złej woli lub nie profesjonalizmu, a można na nim się wiele nauczyć.

Ostatecznie, jeśli napotkacie na „przeszkodę nie do przeskoczenia” zawsze możecie wrócić do ustalonego wcześniej „planu B”. Albo się wycofać.

Jan Świerszcz

Poprzednie rozdziały:

Analizy Dodane przez: Krzysztof Alcer