Agencje reklamowe

Korzyści dla agencji reklamowych

  • Mamy dla Was czas
  • Pomożemy zaleźć właściwy kontakt – szukając inspiracji możecie skorzystać z bazy 6000 Organizacji Pożytku Publicznego
  • Pomożemy przejść proces przygotowania kampanii
  • Pomożemy przygotować case zrealizowanej kampanii

Chcemy podzielić się wiedzą na temat trzeciego sektora i ułatwić dotarcie do właściwych partnerów, z którymi można realizować ciekawe kampanie społeczne.

  • Podpisz list intencyjny i zapisz się na newsletter
  • Wybierz pomysł OPP, którego realizację chcesz wesprzeć
  • Weź udział w przygotowaniu profesjonalnej reklamy społecznej
  • Wesprzyj działanie organizacji pozarządowej – masz realny wpływ na poprawę jej funkcjonowania

OPP będą zgłaszać swoje pomysły na kampanie społeczne za pomocą formularza online na www Programu. Partnerzy – agencje reklamowe, domy produkcyjne i szkoły medialne i artystyczne, mają dostęp do zgłoszonych pomysłów i potrzeb organizacji pożytku publicznego otrzymując porcję świeżych briefów w formie newslettera.

Po podjęciu decyzji o zaangażowaniu się w tworzenie kampanii społecznej, kontakt i współpraca między OPP a Partnerem będzie odbywać się bezpośrednio. Koordynator Programu może wpierać strony na każdym etapie współpracy.

Efektem współpracy będzie profesjonalnie przygotowany spot radiowy lub telewizyjny, gotowy do wykorzystania jako element kampanii społecznej w TVP lub Polskim Radio, w ramach gwarantowanego bezpłatnego czasu antenowego.

Chętny do współpracy Partner podpisuje list intencyjny o przystąpieniu do Programu Partnerstwa „Watch it!”.

Współpraca przebiega na zasadzie wolontariatu. Partner nie otrzymuje wynagrodzenia za swój wkład i pracę. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych nie otrzymuje wynagrodzenia za swój wkład i pracę. List intencyjny zawierać będzie dane osób do kontaktów bieżących.