Program Watch it! uczestniczył w VIII OFIP

15 września 2017

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to cykliczna impreza, która odbywa się raz na trzy lata w Warszawie. Pierwszy OFIP miał miejsce w 1996 roku. Od 2014 roku jego organizatorem jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. W OFIP-ie biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej i biznesu. Wiodącym wydarzeniem każdego Forum jest konferencja poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi. Towarzyszą jej różne formy prezentacji działań organizacji pozarządowych przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób.

W tym roku VIII OFIP odbywał się w dniach 8-9 września. Pierwszy dzień to były sesje plenarne skupione wokół głównych problemów i spraw społecznych oraz potrzeb i wyzwań stojących przed III sektorem.

Drugiego dnia od rana w budynku Starego Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbywały się równoległe spotkania tematyczne. Jedno z nich – wyłonione wcześniej w drodze internetowego głosowania – dotyczyło kampanii społecznych, mechanizmu bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych i partnerstwa organizacji pozarządowych z agencjami reklamowymi. Jednym słowem – Watch it! Sesja zgromadziła blisko 40 osób. Spotkanie prowadził koordynator programu Watch it! Krzysztof Łoś przy wsparciu dwojga ekspertów: Maliny Wieczorek, właścicielki agencji marketingu społecznego TELESCOPE, Prezeski Fundacji „SM-walcz o siebie” oraz członkini Komisji ds. Kampanii Społecznych w TVP i Jacka Pawlaka, ekspert programu Watch it! Prezentacji wystąpieniu ekspertów towarzyszyły liczne pytania i wypowiedzi osób uczestniczących w spotkaniu.

Ważny wydarzeniem w ramach VIII OFIP-u był Piknik Inicjatyw Pozarządowych na Krakowskim Przedmieściu. Na piknikowej scenie w godzinach popołudniowych gościł koordynator Watch it!, który opowiadał i zachęcał do korzystania z zasobów. które oferują chętne do współpracy agencje reklamowe i dające swój antenowy czas – media publiczne.

Informacje o VIII OFIP na www.ofip.eu

GALERIA ZDJĘĆ:

Autorka zdjęć: Magdalena Huszcza

Aktualności Dodane przez: Krzysztof Alcer