Kampania “ZaszczepSięWiedzą.pl”

Kampania społeczna

Spot radiowy w ramach kampanii społecznej „ZaszczepSięWiedzą.pl” w prosty sposób ostrzega przed powrotem groźnych, nawet śmiertelnych chorób, których nazwy często już nie funkcjonują w publicznej świadomości, a na pewno nie zawsze wiedzą o nich małe dzieci. W spocie to właśnie dziecko w wieku przedszkolnym recytuje w akompaniamencie dziecięcej katarynki wyliczankę, na której tekst składają się częściowo zapomniane nazwy chorób, takich jak polio, tężec, krztusiec, hib, dur, a nawet gruźlica, odra lub ospa. Następnie dorosły lektor ostrzega, że zaprzestanie szczepień może skutkować powrotem zachorowań i namawia do zaszczepienia się wiedzą i odwiedzenia strony internetowej www.zaszczepsiewiedza.pl.

Użytkownicy i użytkowniczki znajdą na niej informacje na temat aktualnych zagrożeń, odpowiedzi na pytania dotyczące szczepień (nie tylko dzieci, ale i dorosłych oraz szczepień przedwyjazdowych), a także olbrzymią bazę artykułów o faktach, a przede wszystkim mitach, związanych ze szczepieniami, które – jak się okazuje w ostatnich latach – zwłaszcza w kontekście wzmożonej aktywności działaczy i działaczek ruchów antyszczepionkowych mają olbrzymie znaczenie dla rodziców przy decydowaniu o szczepieniach dzieci, a decyzje te niestety często bazują jedynie na emocjach, zamiast na wiedzy. Kampania posiłkuje się słowami Alberta Camus, że „przyczyną zła niemal zawsze jest niewiedza” i dlatego głównymi jej celami są: edukacja, informacja oraz pomoc, zamiast agitacji, wyręczania i komunikowania emocjami i strachem. Bazą informacji zamieszczonych na stronie są rzetelne, wiarygodne i miarodajne źródła certyfikowane przez Ministerstwo Zdrowia, instytucje publiczne i autorytety medyczne omawiające wyniki badań, a nie własne opinie. Zwłaszcza w kontekście wielu nieprawdziwych opinii, tzw. postprawdy oraz epidemii niewiedzy, z jaką można zetknąć się na wielu portalach w przestrzeni internetu, działania kampanii nabierają szczególnego sensu, zwłaszcza że są firmowane przez szeroką gamę placówek, organizacji, pism naukowych i periodyków działających w dziedzinie zdrowia, profilaktyki i oświaty prozdrowotnej. Partnerami kampanii są między innymi: Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Naczelna Izba Lekarska, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Centrum Zdrowia Dziecka oraz towarzystwa pielęgniarskie i krajowi konsultanci zdrowia. Organizatorem kampanii społecznej jest INFARMA (www.infarma.pl), czyli działający od 2006 roku Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych założony przez Stowarzyszenie Przedstawicieli Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, którego początki sięgają roku 1993. INFARMA reprezentuje 28 wiodących firm sektora farmaceutycznego i jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej innowacyjną branżę farmaceutyczną Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz Pracodawców RP i Krajowej Izby Gospodarczej.

OPRACOWAŁ: Grzegorz Lepianka