Kampania “opornografii.pl”

Kampania społeczna

Kontekst

Stowarzyszenie Twoja Sprawa dąży do tego, by uchronić dzieci i młodzież przed zbyt łatwym dostępem do pornografii. To trudne wyzwanie, biorąc pod uwagę, że dziś niemal każdy ma przy sobie smartfon z nieograniczonym dostępem do internetu. Seksualność budzi naturalną ciekawość, a my wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do poszukiwania informacji w internecie. Internet zaś jest przepełniony pornografią. Dodatkowo młodzież jest zwykle lepiej oswojona z technologią niż ich rodzice, co sprawia, że kontrolowanie własnych dzieci jest utrudnione.

Walka z pornografią jest więc bardzo nierównym pojedynkiem. To wszystko sprawia, że działania Stowarzyszenia STS są ciekawym case study.

Komunikacja

Stowarzyszenie prowadzi działalność naukową i lobbystyczną, organizuje szkolenia dla rodziców, oraz prowadzi akcje edukacyjne. Podstawowym narzędziem komunikacyjnym Stowarzyszenia jest portal www.opornografii.pl oraz spoty video, zachęcające do odwiedzin strony.

W tematykę zagrożeń związanych z pornografią rodziców wprowadza seria spotów aktorskich, które powinny zainspirować rodziców do rozmów z dziećmi, oraz kilka niezależnych materiałów. Główny spot promujący stronę kampanii zwraca uwagę na podstawowy problem.

Pornografia i seksualność są dla rodziców trudnym zagadnieniem. Na tyle wstydliwym, że część rodziców spróbuje unikać tematu w rozmowach z dziećmi. Twórcy kampanii zwracają uwagę, że pornografia to powszechny problem i nie zniknie sam, tylko dlatego że zostanie zlekceważony.

Pozostałe treści Każdy ze spotów kieruje odbiorcę na stronę www projektu. Rodzice znajdą tam praktyczne porady, jak ochronić dzieci przed pornografią. Portal zawiera zarówno artykuły o tematyce psychologicznej (np. pozwalające się przygotować do rozmowy z dzieckiem na temat pornografii) jak i popularnonaukowe, przystępne artykuły opisujące wagę zagrożenia. Największą wartość praktyczną ma artykuł wypełniony poradami jak w ograniczyć dostęp do pornografii na komputerze czy smartfonie – artykuł zawiera przegląd aplikacji oraz usług dostawców internetu.

OPRACOWAŁ: Przemysław Otulak