Kampania “Wszyscy testują się na HIV”

Kampania społeczna

Kampania społeczna „Wszyscy testują się na HIV” to kolejna, zainaugurowana w 2018 roku odsłona Projektu Test, w ramach którego od 2009 roku Fundacja Edukacji Społecznej (FES) stworzyła także inne głośne kampanie jak: „Każdy się testuje”, „Manifest 5.0”, „Pokolenie Minus”, Kobiety się testują” czy „#Pozytywni”. Organizacja tworzy projekty z zakresu edukacji seksualnej i zdrowotnej kierowane do różnych grup wiekowych, ale przeważająca część jej działań koncentruje się na temacie profilaktyki HIV/AIDS oraz walki ze stereotypizacją i uprzedzeniami w kontekście tego tematu, a więc: nie tylko młodzi, nie tylko niedoświadczeni, nie tylko homo, nie tylko mężczyźni – wszyscy powinni się badać. Do większości swoich projektów w ramach Projektu Test FES angażuje głośne nazwiska ze świata szeroko rozumianego polskiego show-biznesu i tak samo jest w przypadku spotów zrealizowanych w ramach kampanii „Wszyscy testują się na HIV”.

W trzech spotach towarzyszących kampanii między innymi Jacek Poniedziałek i Grażyna Wolszczak zachęcają do wykonywania testu na HIV, zwłaszcza po ryzykownym zachowaniu seksualnym. W spotach pojawiają się osoby w różnym wieku, różnej płci i o różnej orientacji seksualnej, co ma podkreślić, że problem zakażeń, a przez to i konieczności profilaktyki zdrowotnej dotyczy bez wyjątku wszystkich. Jak piszą organizatorzy kampanii na stronie www.projekttest.pl, działania kampanijne mają nie tylko wspierać zachowania prozdrowotne i pokazywać przyjazne oblicze testowania, ale i obalać często funkcjonujący w różnych środowiskach mit, że „mnie to nie dotyczy”. Niestety badania pokazują co innego – liczba osób nieświadomie zakażających HIV niestety w Polsce rośnie, a wraz z nią wzrasta także ryzyko rozwoju AIDS u osób przez wiele lat się niebadających i nieświadomych swojego nosicielstwa. Na stronie projektu można odnaleźć informacje dotyczące bezpłatnych i anonimowych badań (nie tylko w kierunku HIV, ale również HCV i kiły), znajdują się tam także numery telefonu wsparcia i pomocy psychologicznej. Kampanię „Wszyscy testują się na HIV” współfinansuje m. st. Warszawa.

OPRACOWAŁ: Grzegorz Lepianka