Kampania “SM – walcz o siebie”

Kampania społeczna

Edycja 2018 kampanii „SM – walcz o siebie” zwiększa świadomość na temat wagi szybko podjętego leczenia stwardnienia rozsianego. Jak informują organizatorzy, szybko podjęte leczenie daje największe szanse na sprawność. Obok samej terapii tematem kampanii jest czas od diagnozy, po świadome zarządzanie życiem z SM.

„Diagnoza, to czas na działanie, na wzięcie spraw również w swoje ręce. Na zdobywanie wiedzy, w tym o dostępnych terapiach” – mówi prezes Fundacji. Kampania zachęca chorych do wykazywania się postawą aktywną.  Podkreśla wagę udziału osób z SM w procesie dobierania leków.  Dzielenie się z lekarzem informacjami o planach życiowych, pracy, czy rodzicielstwie, ma ważny wpływ na metody leczenia, które bez zaangażowania chorego nie będzie tak skuteczne, jak mogłoby być przy jego aktywnym udziale. Stąd zagrzewające do walko motto – „To Twój czas, Twoje życie!”.

Jak podkreślają organizatorzy kampanii, współczesne terapie nakierowane są na zahamowanie postępu choroby i utrzymanie pacjenta w dobrej sprawności przez możliwie jak najdłuższy czas.

Ważnym elementem kampanii jest trzydziestosekundowy spot, w którym chorzy są zachęcani do podjęcia jak najszybszego działania. Do  dyspozycji chorych oraz wszystkich zainteresowanych są także dwie strony internetowe, których adresy zostają podane na końcu spotu. www.sm-walczosiebie.pl to strona kampanii „SM – walcz o siebie”. Znajdziemy na niej informacje o tegorocznej edycji,  spoty z poprzednich lat, oraz wyniki badań m.in. dotyczących opinii i potrzeb osób chorych na SM. Druga strona to www.szkola-motywacji.pl. Szkoła Motywacji powstała, by pomóc osobom z SM skuteczniej radzić sobie z codziennymi sprawami. Na stronie znajdziemy filmy, w których specjaliści omawiają takie kwestie, jak: ekonomiczne aspekty związane z ochroną zdrowia, dieta w chorobach autoimmunologicznych, czy rozmaite zagadnienia dotyczące samej terapii.

Realizatorem kampanii jest Fundacja SM-WALCZ O SIEBIE w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego i Fundacją Urszuli Jaworskiej.

OPRACOWAŁA: Grażyna Latos