Kampania “Ecce Homo. Oto człowiek. Każdy”

Kampania społeczna

Swoją najnowszą kampanią Fundacja CitizenGo zadaje z pozoru proste pytanie o to, kim jest człowiek. Na stronie internetowej www.otoczlowiek.org organizatorzy prezentują wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Dowiadujemy się z nich, że według 26 procent respondentów państwo powinno dbać o osoby zdrowe w stopniu większym niż o osoby niepełnosprawne. 38 procent opowiada się za  obowiązkową aborcją płodów z wadami genetycznymi. 30 procent zgadza się ze stwierdzeniem, że „ludzie chorzy na choroby uwarunkowane genetycznie powinni być poddawani obowiązkowej sterylizacji”. Kampania „Ecce Homo. Oto człowiek. Każdy”, stojąc w opozycji wobec przywołanych stanowisk, opowiada się za solidarnością z osobami z niepełnosprawnościami.

Wracając do pytania o człowieczeństwo, organizatorzy jasno mówią: wszyscy jesteśmy ludźmi, na każdym etapie rozwoju. Kiedy jeden z bohaterów filmu mówi „Co mam myśleć? Że mogłoby mnie nie być?” jest jasne, że jednym z przesłań filmu jest m.in. sprzeciw wobec aborcji. „Bywa, że niepełnosprawni, nieuleczalnie chorzy, czy dzieci z wadami genetycznymi są traktowani jakby nie zasługiwali na miano człowieka. Można wtedy odmówić im praw, razem z podstawowym prawem do życia. Tymczasem prawo do życia przynależy każdemu, bez względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, czy fazę rozwoju prenatalnego” – możemy przeczytać na stronie kampanii.

OPRACOWAŁA: Grażyna Latos