Kampania “BohaterON w Twojej Szkole”

Kampania społeczna

„BohaterON w Twojej Szkole” to jedna z największych ogólnopolskich kampanii społecznych o tematyce historycznej realizowana przy projekcie „BohaterON – włącz historię!”. W ramach akcji organizowane są seminaria dla nauczycieli, warsztaty dla szkół, spotkania z Powstańcami Warszawskimi. Celem kampanii jest edukacja bazująca na historiach Powstańców i osób pamiętających wojnę, krzewienie postaw patriotycznych, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz budowanie wrażliwości społecznej poprzez nawiązywanie międzypokoleniowego dialogu i ożywianie pamięci historycznej.

Na stronie www.bohateronwtwojejszkole.pl można znaleźć informacje o działaniach w ramach projektu (między innymi mnóstwo fotograficznych relacji ze spotkań w szkołach), istnieje także możliwość uhonorowania uczestników i uczestniczek Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im wirtualnej kartki. Podobne kartki, ale w formie papierowej pocztówki, dystrybuowane są podczas kolejnych edycji projektu na warsztatach odbywających się na terenie całego kraju. W ciągu trwania dwóch edycji projektu zostało wysłanych ponad 215 tysięcy kartek do uczestników i uczestniczek Powstania Warszawskiego. W projekcie mogą brać udział przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika, a także szkoły szpitalne. W spocie radiowym emitowanym w okresie naboru do kolejnej edycji kampanii słychać najpierw głos chłopca dziękującego Powstańcowi za walkę o wolność Polski, a następnie głos Macieja Musiała, aktora młodego pokolenia najbardziej znanego z serialu Rodzinka.pl, zachęcającego do zgłoszenia szkoły do projektu „BohaterON w Twojej Szkole”. Aktor swojego wizerunku użyczył także w spocie telewizyjnym. Kampania została objęta patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej, partnerami projektu są między innymi Muzeum Powstania Warszawskiego i Instytut Pamięci Narodowej, a współfinansowany jest on przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie.

OPRACOWAŁ: Grzegorz Lepianka