Kampania „Adoptuj Pszczołę”

Kampania społeczna

Akcja „Adoptuj Pszczołę” to jedna z najbardziej znanych w Polsce kampanii ekologicznych i jednocześnie zbiórek społecznych na stronie www.adoptujpszczole.pl, a jej początki sięgają roku 2012. Polega na wirtualnym – jednorazowym lub regularnym – adoptowaniu pszczoły lub pszczół, a więc na wpłatach pieniężnych na rzecz kampanii, która na celu ma przypominanie, jak bardzo ważna dla przyszłości człowieka, a także naszej planety jest ochrona pszczół, czyli największej grupy zapylaczy roślin. Kampania stworzona została przez Greenpeace – organizację-legendę, która na całym świecie działa na rzecz ochrony przyrody już od 47 lat, czyli od 1971 roku. W poprzednich latach akcja „Adoptuj Pszczołę” miała swoich kilka edycji (a wraz z nimi także i spotów telewizyjnych) i wszystkim im przyświecał nadrzędny cel ochrony życia pszczół i przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności człowieka silnie wpływającym na spadek liczebności tych owadów w ekosystemie (głównie przez trujące pestycydy w rolnictwie oraz rosnące zanieczyszczenie środowiska). Dzięki funduszom zebranym w ramach kampanii w miastach stawiano hotele dla dzikich zapylaczy, odbudowywano populacje pszczół zatrutych przez pestycydy, prowadzono badania na temat pszczół oraz tworzono akcje informacyjno-edukacyjne, także dla polityków.

W 2017 roku rozpoczęła się piąta edycja akcji „Adoptuj pszczołę – Twórz z nami Polskę przyjazną pszczołom” i w jej ramach powstał animowany spot, w którym informuje się o bieżących działaniach oraz zabiegach Greenpeace, aby wdrożyć Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających (systemu zaleceń ochrony pszczół). Organizacja lobbuje w Ministerstwie Rolnictwa na rzecz cofnięcia szkodliwej dla pszczół, a niestety podpisanej przez ministra, decyzji o dopuszczeniu stosowania zakazanych w UE szkodliwych pestycydów w polskim rolnictwie. Piątą edycję akcji wspierał także spot z Dorotą Wellman zachęcającą do adopcji pszczół. W spocie pszczoła przedstawiona zostaje jako przyjaciółka dziennikarki, a Wellman informuje, że to dzięki tym owadom mamy trzy czwarte tego, co spożywamy. Niestety w Polsce pszczołom żyje się coraz gorzej, musimy więc zacząć działać, aby żyło im się coraz lepiej i odwdzięczyć się im za ich działania i wspólnie je chronić. Szósta edycja kampanii „Adoptuj Pszczołę 6 – dołącz do roju” z 2018 roku chce przeznaczyć zebrane środki na monitoring zagrożeń dla pszczół, pomoc pszczelarzom i rolnikom oraz ułatwienie im wzajemnego informowania się o planowanych działaniach, by mogli unikać katastrof ekologicznych takich jak na przykład zatrucie olbrzymiej ilości pszczół środkami ochrony roślin w Bożympolu w 2018 roku. Animowany spot pełen dźwięków bzyczenia pszczół namawia, abyśmy zbudowali Polskę przyjazną pszczołom. W tej chwili (listopad 2018) liczba zaadoptowanych owadów, co widoczne jest na liczniku na stronie kampanii, sięga prawie 130 000. Niby dużo, ale w przeliczeniu na roje, czyli pszczele rodziny żyjące w pasiekach, to tylko około 1,5 do 2 rojów. Jednak w ramach akcji zaadoptowanych pszczół było znacznie więcej.

OPRACOWAŁ: Grzegorz Lepianka