Ciągniemy władzę za język

Kampania społeczna

Spot Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska jest piosenką utrzymaną w poetyce dziecięcej wyliczanki, opartą na parafrazach dobrze znanych motywów. Oto jej fragment:

Co król Karol królowej Karolinie kupił,
Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile.
I co brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie,
Chciałabym, chciałabym wiedzieć, niech mnie to nie ominie.

W utworze tym zostały zastosowane liczne powtórzenia i inwersje. Zwroty powszechnie uważane za trudne do wymówienia śpiewane są dynamicznie i wyraźnie. Taki zabieg może ilustrować postulowaną przez organizację transparentność i praworządność. Postaci króla i królowej, czyli uosobienia władzy absolutnej, odnoszą się niewątpliwie do groteskowego wymiaru nepotyzmu i korupcji współczesnej polityki czy życia publicznego. W państwie prawa obywatele zyskali prawo do rozliczania i kontrolowania władzy – czyli tytułowego „ciągnięcia za język”. Jednak transparentność nie jest w naszym przypadku standardem. Ludyczny charakter spotu oswaja tę sytuację i w jakimś sensie ośmiesza skostniałe zamknięte struktury partyjne, samorządowe czy korporacyjne.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska od 13 lat pokazuje obywatelom, że mają prawo wiedzieć, w jaki sposób funkcjonuje władza, na co wydawane są pieniądze z podatków. Watchdog wskazuje również, w jaki sposób można wpływać na działania władzy.

Więcej informacji o kampanii: http://www.siecobywatelska.pl/