Zgłoś się na spotkanie Watch it!

ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE WYDARZENIA PROGRAMU WATCH IT!

Zgłoś swój udział na wybranym spotkaniu lokalnym dotyczącym tworzenia kampanii społecznych i wykorzystywania bezpłatnego czasu antenowego w publicznych mediach lub na warsztatach poświęconych projektowaniu kampanii społecznych. Wypełnij poniższy formularz. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Szczegóły spotkań podamy niebawem. Tymczasem zobacz jak wyglądają nasze spotkania:

WYBIERZ LOKALIZACJĘ:

W roku 2019 nie planujemy przeprowadzać spotkań w projekcie Watch it!

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ:

DANE ORGANIZACJI / INSTYTUCJI:

Wybierz jedną z opcji.

INNE:

Napisz dlaczego chcesz wziąć udział w spotkaniu, jakie są Twoje potrzeby, uwagi i pytania na to spotkanie? Jeśli masz pomysł na kampanię społeczną - możesz tu także o tym napisać. Pole nieobowiązkowe.

1. Administratorem danych osobowych osób, z którymi się kontaktujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, za pośrednictwem SMS czy listownie jest Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5 lok 14, 00- 657 Warszawa („FISE”).
2. Przetwarzamy dane w celu organizacji spotkania w ramach Programu Watch it!, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f) RODO)
3. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do prowadzenia korespondencji w związku z organizacją spotkania Watch it!, po tym okresie dane mogą być archiwizowane zgodnie z zasadami przyjętymi w tym zakresie w FISE.
4. Twoje dane osobowe NIE BĘDĄ! przekazywane innym podmiotom.
5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.
6. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzani.
7. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów FISE (art. 6 ust. 1 lit c) RODO)
8. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)