W rodzinie cieplej

Kampania społeczna

Mały chłopiec rysuje na ścianie swoje największe marzenie. Po zakończeniu pracy ustawia się między stworzonymi przez siebie wizerunkami opiekunów, pokazując w ten sposób, czego potrzebuje najbardziej: bezpiecznej więzi i bliskości.

Na ekranach Telewizji Polskiej trwa emisja spotu „W rodzinie cieplej” opowiadającego o poruszającym marzeniu małego chłopca. To element kampanii, organizowanej przez Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwo Nasz Dom. Za spot i kreację odpowiada Fabryka Komunikacji Społecznej.

Szczegółów dotyczących wsparcia można szukać na stronie internetowej www.wrodziniecieplej.pl. Powstała strona jest mapą możliwości pomocy, gdzie każdy w zależności od czasu i chęci może wybrać rodzaj wsparcia.
W ramach bezpłatnej emisji spot jest emitowany w sześciu kanałach Telewizji Polskiej: TVP1, TVP2, TVP INFO, TVP POLONIA, TVP REGIONALNA oraz TVP KULTURA w okresie świąteczno-noworocznym. Równolegle rusza kampania internetowa, w jej ramach można obejrzeć dłuższą – reżyserską wersję spotu.

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT został powołany przez Towarzystwo Nasz Dom w listopadzie 2008 roku we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Powstał w odpowiedzi na potrzeby osób prowadzących rożnego rodzaju formy rodzinnej opieki zastępczej na terenie Warszawy. Celem istnienia PORT-u jest stałe podnoszenie jakości rodzinnej opieki zastępczej oraz profesjonalizacja pomocy dziecku i rodzinie. Przygotowujemy kandydatów do pełnienia roli opiekunów zastępczych, w Ośrodku można przejść pełny proces specjalistycznego szkolenia i kwalifikacji psychologicznej uzyskując uprawnienia do prowadzenia różnego rodzaju form rodzinnej opieki zastępczej.

Źródło: kampaniespoleczne.pl