Uratuj wilki

Kampania społeczna

WWF Polska prowadzi kampanię, mającą na celu ochronę wilków na terenie naszego kraju. Jej twarzą jest Marcin Dorociński. „Wilk unika człowieka, bo człowiek niesie śmierć”.

Wilki „giną z powodu niechęci, strachu i chciwości”. Celem tej akcji jest obalenie funkcjonującego powszechnie przeświadczenia, że wilki są wrogiem człowieka i stanowią dla niego bezpośrednie zagrożenie. Wilki są przedstawione w tym spocie jako zwierzęta „piękne, dzikie i wolne (…) niezależne, mądre, oddane”. Zostały tu skontrastowane dwa obrazy: wspaniałe, budzące podziw zwierzęta i ich zwłoki. To zestawienie ma wywołać szok i skłonić potencjalnych odbiorców do pomocy. Głos Dorocińskiego informuje, że każdy może symbolicznie adoptować wilka na stronie pomagamwilkom.pl.

Obserwujemy tu znany z dobrych kampanii społecznych mechanizm. Odbiorca zostaje poruszony przez trudne do przyjęcia obrazy, ale nie zostaje sam ze swoimi emocjami: zaraz potem otrzymuje wskazówkę, co może zrobić, żeby zmienić daną sytuację. Muszą to być działania nie przerastające jego możliwości, stosunkowo łatwe do realizacji. Chodzi bowiem o to, żeby jak najwięcej ludzi mogło włączyć się do akcji i żeby zyskała ona jak najszerszy zasięg.