Spotkanie planujące Watch it!

30 stycznia 2018

26 stycznia 2018 odbyło się spotkanie planujące programu Watch it! W spotkaniu uczestniczyli: Magdalena Huszcza (zarząd FISE), Magdalena Klaus (zarząd FISE), Krzysztof Łoś (FISE, koordynator programu), Monika Probosz (ewaluatorka Watch it!), Jacek Pawlak (ekspert programu, agencja reklamowa), Andrzej Jędziejczak (Fundacja Głośniej – partner strategiczny programu), Maria Zakrzewska (Fundacja Głośniej), Martyna Trzcińska (wolontariuszka w programie Watch it!).

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu efektów programu Watch it! w 2017 roku oraz zaplanowaniu działań na rok 2018. W minionym roku program spełnił swoje założenia i odniósł duży sukces. W bieżącym roku będziemy nadal jeździć do polskich miast i informować o dostępności bezpłatnego czasu antenowego dla kampanii społecznych w mediach publicznych. Spotkaniu planującemu towarzyszyła atmosfera intensywnej burzy mózgów. Zwróciliśmy szczególną uwagę na potrzebę organizowania kampanii społecznych i na kwestię współpracy organizacji pozarządowych z agencjami reklamowymi. Istotne okazało się wyróżnienie dwóch rodzajów planowanych spotkań: o charakterze informacyjnym oraz warsztatowym. Zespół z niecierpliwością czeka na możliwość odwiedzenia kolejnych miejsc w Polsce.

Aktualności Dodane przez: Martyna Trzcińska