Pomocy ofiarom wojny w Aleppo

Kampania społeczna

Spot Polskiej Akcji Humanitarnej, poświęcony pomocy ofiarom wojny w Aleppo, zaczyna się od dźwięku wyjących syren, potem słyszymy głosy mówiących po polsku dzieci. Boją się czy odgrywają jakąś scenę – trudno rozstrzygnąć. Na koniec pojawia się głos aktorki Karoliny Gruszki, który wybawia dzieci z trudnej sytuacji. Dzieci śmieją się, tak jakby właśnie zakończyły zabawę w chowanego. Karolina Gruszka informuje, że Aleppo to nie zabawa, razem możemy pomóc dzieciom w Syrii. Istnieje również bardziej czytelna wersja tego spotu przeznaczona dla telewizji. Całe założenie, oparte na próbie oswojenia dalekiej wojny poprzez obraz bezpiecznej zabawy europejskich dzieci zestawionej z wojennym syrenami, wydaje się dosyć ryzykowne. W spocie została zachowana zasada jasnego podsumowania, które ma ukierunkować słuchacza – tylko pytanie, czy uwaga odbiorcy została tu utrzymana do końca materiału.

Polska Akcja Humanitarna ma na celu propagowanie działań humanitarnych. “Naszą misją jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych. Realizujemy ją poprzez udzielanie pomocy humanitarnej, rozwojowej oraz prowadzenie edukacji społeczeństwa. Nasze działania prowadzimy w miejscach, gdzie wystąpił konflikt zbrojny lub katastrofa naturalna. Praca każdego z nas przyczynia się do ratowania życia ludzi. To zobowiązuje nas do rozwijania się i podnoszenia jakości naszej pomocy.”

Więcej o działalności Polskiej Akcji Humanitarnej znajdziesz na: http://www.pah.org.pl/