Myślę, więc nie ślę

Kampania społeczna

Seksting to rejestrowanie i przesyłanie osobistych materiałów o charakterze seksualnym za pośrednictwem telefonu i internetu. Zjawisko to niesie ze sobą zagrożenia dla młodych ludzi. Kampania Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) pod hasłem „Myślę więc nie ślę” ma na celu edukowanie na temat niebezpieczeństw związanych z sekstingiem oraz podniesienie świadomości społecznej wokół tego zjawiska.

„A podeślesz coś… seksi?” i zachęcona nastolatka wysyła chłopakowi swoje zdjęcie w samej bieliźnie. Natychmiast zostaje ono upublicznione na Facebooku, opatrzone wulgarnymi rysunkami i szeroko komentowane przez innych użytkowników.

Spot jest częścią kampanii „Myślę więc nie ślę” poświęconej problemowi sekstingu, czyli rejestrowania i przesyłania osobistych materiałów o charakterze seksualnym za pośrednictwem telefonu i internetu. Według danych organizatora kampanii, Fundacji Dzieci Niczyje, 11% młodych ludzi w 2014 wysłało materiały sekstingowe. Jednoczenie ponad 1/3 respondentów otrzymała tego typu zdjęcia lub filmy. Poza kampanią w telewizji, prasie i na plakatach przygotowano program edukacyjny, skierowany do nastolatków, profesjonalistów pracujących z młodzieżą oraz rodziców. Program ma skupiać się na ukazywaniu możliwych konsekwencji przesyłania treści o charakterze seksualnym oraz na treningu asertywności u młodzieży.

Badania z 2014 r. przeprowadzone przez GfK Polonia na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje  pokazują, że 11% młodych ludzi wysłało materiały sekstingowe. Jednoczenie ponad 1/3 respondentów otrzymała tego typu zdjęcia lub filmy. Oznacza to, że zjawisko jest silnie obecne wśród młodych ludzi w Polsce.

„Myślę, więc nie ślę” to także kompleksowy program edukacyjny skierowany do nastolatków, profesjonalistów pracujących z młodzieżą oraz rodziców. Naszym celem jest pogłębienie świadomości młodych ludzi – przekazanie im wiedzy o potencjalnych konsekwencjach zachowań sekstingowych oraz promowanie asertywności w kontaktach rówieśniczych. Projekt pomoże także podnieść kompetencje nauczycieli i profesjonalistów pracujących z młodzieżą poprzez opracownie scenariuszy zajęć edukacyjnych na ten temat.

Na potrzeby kampanii wyprodukowany został film fabularny pt. „Na zawsze”, którego fabuła dotyka kwestii zagrożeń związanych ze zjawiskiem sekstingu. Film został nakręcony w nowatorskiej i atrakcyjnej formie. Jego akcja toczy się wyłącznie na ekranie komputera i telefonu. Scenariusz uwzględnia specyfikę komunikacji i zachowań właściwych młodym ludziom. Oprócz tego stworzyliśmy także edukacyjny materiał filmowy skierowany do rodziców i profesjonalistów. Zostanie on wzbogacony o wypowiedzi ekspertów oraz graficzną prezentację danych dotyczących sekstingu.

W ramach kampanii promowany będzie 30 sekundowy spot telewizyjny oraz plakat stworzony w partnerstwie z agencją reklamową Publicis. Przekaz kampanii będzie także docierał do odbiorców poprzez reklamę prasową oraz outdoorową.

Kampania „Myślę, więc nie ślę” została objęta patronatem honorowym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Kampania rozpoczęła się w Dzień Bezpiecznego Internetu, 10 lutego 2015 roku.

Źródło: kampaniespoleczne.pl i seksting.fdn.pl