„Mama, tata, tablet”

Kampania społeczna

Kampania „Mama, tata, tablet” powstała z myślą o rodzicach dzieci w wieku do 6 lat. Poprzez działania kampanijne Fundacja Dzieci Niczyje przestrzegała przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udostępnianiem najmłodszym takich urządzeń jak tablety i smartfony.

Twórcy kampanii nie tylko przestrzegali przed udostępnianiem mediów elektronicznych najmłodszym, ale także informowali, jak udostępniać je we właściwy i korzystny dla młodych odbiorców sposób.
Platformą kampanii jest działający do dnia dzisiejszego serwis internetowy www.mamatatatablet.pl. Po wejściu na stronę można zapoznać się z wynikami badań oraz materiałami kampanii. Dostępne są również wskazówki, między innymi rekomendacje Fundacji Dzieci Niczyje, które można znaleźć w przygotowanej specjalnie dla rodziców broszurze.

Przedstawione w broszurze wyniki badań wskazują, że ponad 40% rocznych i dwuletnich dzieci korzysta z tabletów lub smartfonów, a niemal co trzecie dziecko w tym wieku korzysta z nich codziennie lub prawie codziennie. 13% dzieci w tym wieku posiada własny tablet lub smartfona. 60% rodziców, którzy udostępniają dzieciom urządzenia mobilne, robi to, żeby zająć się swoimi sprawami. Co czwarty rodzic robi to po to, żeby dziecko zjadło posiłek, 18% rodziców – żeby zasnęło.

Jako rodzice, musimy wiedzieć, że w pierwszych latach życia mózg człowieka rozwija się najintensywniej – czytamy w broszurze. Do tego rozwoju dziecko potrzebuje doświadczania świata wszystkimi zmysłami – zobaczyć, poczuć, usłyszeć, dotknąć. Ograniczenie pola działania dziecka i rodzaju bodźców może mieć negatywny wpływ na rozwój struktur neuronowych jego mózgu. Mózg dziecka potrzebuje również intensywnych doświadczeń z innymi osobami. Ani telewizja, ani komputery nie zastąpią kontaktów z opiekunami czy innymi dziećmi, wspólnej zabawy, wspólnego czytania książek i innych doświadczeń, dzięki którym dzieci uczą się otaczającego je świata.

Dla dzieci do drugiego roku życia organizatorzy kampanii rekomendują całkowity brak kontaktu z urządzeniami ekranowymi, w tym tabletami i smartfonami. W przypadku starszych dzieci, od 3 do 6 lat, udostępnianie takich urządzeń powinno być decyzją przemyślaną i obwarowaną szeregiem zasad. Jakich – przeczytamy w broszurze.

Oczywiście, udostępnianie dzieciom powyżej trzeciego roku życia mediów elektronicznych może mieć także pozytywny wpływ na ich rozwój. Aby jednak tak się stało, aplikacje mobilne muszą być odpowiednio dobrane. Jak czytamy w broszurze, odpowiednie aplikacje mogą zachęcać dzieci do budowania i podtrzymywania interakcji z rówieśnikami oraz z osobami dorosłymi, prezentować pozytywne wzorce zachowań i uczyć ważnych wartości społecznych. Mogą także dostarczać satysfakcji związanej z wygraną, poprawianiem wyników, docenieniem ich twórczości. Umożliwiać naukę przez obraz i dźwięk, uczyć bezpiecznego i odpowiedzialnego wykorzystywania technologii, stymulować naukę pisania, rozwój mowy i kompetencji językowych. Stymulować inteligencję wizualną dzieci oraz niwelować skutki nierówności społecznych i rozwojowych.

Podstawowym elementem kampanii, który znajdziemy także na stronie internetowej, jest krótka, humorystyczna animacja stylizowana na film przyrodniczy. W animacji słyszymy głos Krystyny Czubówny, znanej lektorki filmów dokumentalnych. W kampanii Czubówna opowiada o Homo tabletis – nowym gatunku, który od urodzenia jest pod wpływem urządzeń elektronicznych. Nic nie wywołuje w nim takiej złości jak brak ulubionego urządzenia. Nawet brak rodziców nie jest przyczyną takiego lęku jak brak tabletu. Samo słowo “tablet” należy do jednego z pierwszych, jakie jest w stanie przyswoić.

W ramach kampanii spoty były prezentowane zarówno w telewizji jak i w radiu. W wybranych mediach ogólnopolskich pojawiały się także ogłoszenia prasowe.

Strona kampanii: http://mamatatatablet.pl/campaign/

Grażyna Latos