Tak było – relacja z laboratorium DIY 2017

24 października 2017

W piątek 6 października Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprosiła przedstawicieli organizacji pozarządowych na doroczne laboratorium Watch it! Do it yourself. Spotkanie zaczęło się przy porannej kawie, ciastkach i świeżo zerwanych jabłkach i sokach przekazanych przez Gospodarstwo Sadownicze MB Monika Bankiewicz, które ofiarowało je specjalnie na to spotkanie.

RELACJA WIDEO

Uczestników laboratorium przywitali prezeska FISE, Marta Klaus, oraz Krzysztof Łoś, koordynator projektu Watch it!. W wypełnionej po brzegi sali Warsztatu Warszawskiego znaleźli się przedstawiciele trzeciego sektora, świadomi faktu, jak ważna jest dla ich organizacji profesjonalna strategia komunikacji i promocji. Cieszy mnie ta frekwencja – mówiła Marta Klaus. – To dowód na to, że projekt jest ważny i że rzeczy, które zaplanowaliśmy, okazały się istotne nie tylko dla organizacji pozarządowych, ale i dla całego środowiska, które wspiera nas w budowaniu dobrej komunikacji. Takiej która sprawia, że jesteśmy lepiej widzialni i lepiej słyszalni. Po tych słowach głos zabrał Krzysztof Łoś, który podkreślił, że Watch it! jest projektem systemowym, skierowanym do organizacji pozarządowych. Istotna jest w tym przypadku długofalowa strategia wspierania tych organizacji. Ze względu na to, że Watch it! powstał z myślą o organizacjach – tłumaczył koordynator projektu – chcemy go budować razem, chcemy dowiedzieć się, jakie są potrzeby, oczekiwania, nadzieje i bariery, a także czy istnieje potencjał, który może przełożyć się na zmianę społeczną. Naszym celem jest również wypracowanie strategii dla tego projektu na 2018 rok. Chcę podkreślić, że nie realizujemy tego wszystkiego sami dla siebie, ale robimy to razem, dla nas wszystkich. Ten projekt jest finansowany z publicznych pieniędzy, to są nasze wspólne pieniądze i chciałbym, żeby one zostały dobrze wydane. Dlatego tak ważne są dla nas dialog i konsultacje dotyczące kolejnych kroków, na które się decydujemy w ramach naszych działań.

Most pomiędzy dwoma światami

Istotnym założeniem laboratorium FISE jest pełna interaktywność. Podczas tych spotkań zacierają się granice między statusami eksperta i uczestnika. Kluczowe wydaje się tu odpowiednie nastawienie obu stron. FISE buduje mosty między tymi dwoma światami. Ważne, żeby świat reklamy zrozumiał, jak cennym tworzywem są doświadczenia trzeciego sektora i jak ważna z punktu widzenia interesu społecznego jest ich działalność. Trzeci sektor musi natomiast być świadomy odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa, a także konieczności profesjonalizacji swoich działań. Watch it! powstał właśnie po to, żeby odpowiedzieć na te potrzeby. Projekt ten służy budowie partnerstw międzysektorowych, a dzięki mechanizmowi bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych, efekty tej współpracy mogą zostać zaprezentowane szerokiej rzeszy odbiorców. Świetną ilustracją tych założeń jest spot promujący projekt.

Grupy robocze – rozmowy, dyskusje i poszukiwania…

Po wprowadzeniu wygłoszonym przez Martę Klaus i Krzysztofa Łosia uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy robocze, w których mieli rozpocząć pracę z ekspertami. Pierwsza z nich podjęła temat Mechanizmu bezpłatnego czasu antenowego dla OPP w mediach publicznych. Celem ich działań było wypracowanie zestawu rekomendacji dotyczących funkcjonowania tego mechanizmu. W pracach grupy wzięli udział ekspertki i eksperci: Maria Jaraszek z INSPRO, Tomasz Podgórski z Polskiego Radia oraz Witold Zakrzewski z RDPP. Dyskusję moderowała Julia Koczanowicz-Chondzyńska z FISE.

Drugi z zespołów zajął się problemem partnerstwa organizacji pozarządowych i agencji reklamowych. Celem ich rozważań było wypracowanie trwałych i efektywnych strategii budowania partnerstw o charakterze międzysektorowym. Ekspertami i ekspertkami w tej grupie byli Joanna Gucman-Muż z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i Jacek Pawlak z agencji tenpawlak & company. Watchdog Polska i tenpawlak & company właśnie wspólnie zrealizowali spot informujący o przysługującym obywatelom i obywatelkom Polski konstytucyjnym prawie do informacji. Moderatorem tej grupy była Noemi Gryczko, ekspertka FISE.

Ostatnia z grup podjęła temat dotyczący kampanii społecznych w Polsce. Zadaniem uczestników dyskusji była analiza sytuacji, doświadczeń, potrzeb i wyzwań. Za cel tych rozważań postawiono sformułowanie zestawu rekomendacji, które pozwolą w szerszym zakresie i skuteczniej niż to się działo do tej pory wykorzystywać narzędzia zmiany, jakimi są kampanie społeczne. W tym przypadku do grona ekspertek i ekspertów zaproszono Katarzynę Dragović ze Szkoły Mistrzów Reklamy, Jacka Maciejewskiego z Fundacji Rak’n’Roll oraz Michała Nowosielskiego z agencji Bigthinkski. Dyskusję poprowadził Jan Świerszcz, ekspert FISE.

45 minut na realizację spotu z Bigthinkskim

Kolejnym punktem programu były warsztaty z kręcenia spotów, które poprowadził Michał Nowosielski z agencji Bigthinkski. Tematem, który uczestnicy mieli poruszyć, był brak komunikacji między agencjami reklamowymi a przedstawicielami trzeciego sektora. Gdy rozpoczęła się dyskusja, dość szybko zostały zidentyfikowane bariery, z którymi zmagają się organizacje pozarządowe. Zdaniem uczestników warsztatu główne przeszkody to: brak wiedzy, wiary, zaufania, a także trudny dostęp do ekspertów. W momencie, gdy problemy zostały już nazwane, trzeba było znaleźć formułę, która pozwoli je w nośny sposób przekazać. Dodatkowym ograniczeniem jest długość spotu, która wynosi standardowo 30 sekund. W konsekwencji scenariusz musiał być prosty. Kolejnym utrudnieniem okazał się fakt, że uczestnicy nie mogli zmontować materiału nakręconego przez operatora ze Spółdzielni Fajna Sztuka. W końcu ustalono, że bohaterami spotu zostaną kobieta i mężczyzna: Basia z organizacji pozarządowej, która chce zmieniać świat i Krzyś z agencji reklamowej, który chętnie by jej pomógł, ale nie wie o istnieniu Basi i jej organizacji. Historia ta znalazła symboliczny wyraz w zaimprowizowanej na placu Konstytucji scence: Basia mija Krzysia; coś jej upada; uczynny Krzyś schyla się i podaje jej portfel; niestety przez cały czas rozmawia przez telefon o budżecie realizowanej przez siebie kampanii; Basia i Krzyś się mijają, a przecież gdyby porozmawiali, mogliby razem zrobić coś fantastycznego.

Byle tak dalej

Zainteresowanie laboratorium FISE i zaangażowanie jego uczestników pokazują, że takie spotkania są bardzo potrzebne. Współpraca agencji tenpawlak & company i Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska udowadnia, że owocne może być partnerstwo międzysektorowe. Mechanizm bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych dla OPP daje szansę na zaistnienie nawet małym organizacjom. Niestety do Polskiego Radia i Telewizji Polskiej wciąż napływa relatywnie mało spotów.

Podsumowując spotkanie – które zakończyło się przy wspaniałym lunchu przygotowanym przez Kawiarnię Życie Jest Fajne – w Polsce powstają już kampanie społeczne na światowym poziomie, ale nadal musimy walczyć z inercją i brakiem wiedzy o rozwiązaniach, które naprawdę są na wyciągnięcie ręki. A zatem – organizacje! – do dzieła!

RELACJA WIDEO

Ignacy Strączek

Aktualności Dodane przez: Krzysztof Alcer