Cała Polska czyta dzieciom

Kampania społeczna

Spot Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom to przykład dobrze wypromowanej akcji społecznej, której spoty łatwo wpadają w ucho i dzięki swojej atrakcyjności przedostały się do języka codziennego. Któż bowiem nie zna flagowego hasła tej organizacji? Powtarzają je nawet ci, którzy dzieciom nie czytają w ogóle. Sam spot oparty jest na precyzyjnym rytmie i licznych podobieństwach, które pozwalają wyrazić powszechność promowanego zjawiska. Podkreślona jest tu aktywna rola ojca, w codziennym kontakcie z dziećmi. Kontakt ten ma charakter zarówno emocjonalny, jak i intelektualny. Oparty jest na postulacie stałej wzajemnej bliskości oraz na doświadczeniu wspólnej lektury. W podsumowaniu lektor wypowiada słowa: A wiecie, dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały, co dzień czytały. W spotach radiowych, także tych komercyjnych, istotny jest mechanizm powtórzenia. W eterze słowo trwa krótko, następuje po nim nowe, a po nich kolejne. W spocie Fundacji ABCXXI powtórzenie jest istotą przekazu, ponieważ w akcji tej chodzi o regularność i totalność. Wspólna lektura powinna odbywać się codziennie i obejmować całą Polskę.

Więcej na temat akcji Cała Polska Czyta dzieciom na stronie: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/